Kontakt

Vill du komma i kontakt med kören?

Styrelseordförande för kören är Inga Brännström, du kan nå henne på tfn 070-337 72 16 eller mail ingabrannstrom@gmail.com