Höstplaner 2019


Vi kommer att delta i Julton i Domkyrkan den 8 december.


Och vi planerar för sångstunder på ett antal vård- och omsorgsboenden. Dessa framträdanden är på dagtid (eftermiddagar) och är offentliga.


Platser och datum kommer.